בתי כנסת חב"ד באשדוד

בית כנסת רובע ג'-  רח' רבי עקיבא 4

רב בית הכנסת:  הרב שניאור גודמן

זמני תפילות :

שחרית בימי החול: 6:30 בבוקר

מנחה בימי החול: לפני השקיעה

ערבית בימי החול: לאחר צאת הכוכבים, בזמנה

שבת קודש

מנחה וערבית בליל שבת 10 : דק' אחרי זמן הדלקת נרות

שחרית 8:45 :  לאחר התפילה מתקיימת התוועדות חסידית

מנחה:      חצי שעה לפני השקיעה

ערבית: בזמנה

בית כנסת רובע טז'-  רח' שלמה המלך 43

רב בית הכנסת- הרב יצחק קפלן

התפילות מתקיימות בשבת בבית הכנסת בתוך בית ספר חב"ד אשדוד ברובע יג'.

זמני תפילות שבת קודש :

מנחה וערבית בליל שבת: 10 דק' מהדלקת נרות

שחרית: 7:15 שיעור חסידות לפני תפילה

8:00 שחרית

מנחה וערבית: שעה לפני מנחה-שיעור

מנחה: 10 דקות לפני הדלקת נרות

ערבית: בזמנה

בית כנסת רובע הסיטי-  רח' הציונות

רב בית הכנסת:  הרב יוסף פרידמן

זמני תפילות :

שחרית בימי החול: 6:30 בבוקר

מנחה בימי החול   : לפני השקיעה

ערבית בימי החול  : לאחר צאת הכוכבים, בזמנה

שבת קודש

מנחה וערבית בליל שבת 10 : דק' אחרי זמן הדלקת נרות

שחרית 8:45 :  לאחר התפילה מתקיימת התוועדות חסידית

מנחה:      חצי שעה לפני השקיעה

ערבית: בזמנה

בית כנסת רובע יג'-  רח' דוד המלך 13

רב בית הכנסת- הרב רפאל מוריאל

זמני תפילות :

שחרית בימי החול:9:00 בבוקר

מנחה בימי החול:10 דקות לפני השקיעה

ערבית בצאת הכוכבים

זמני תפילות שבת קודש :

מנחה וערבית בליל שבת: 10 דק' אחרי זמן הדלקת נרות

שחרית: 8:45

חול המועד: 8:30

 

בית כנסת רובע ד'-  רח' רבי עקיבא 4

רב בית הכנסת:  הרב מנחם קרמר

זמני תפילות :

שחרית בימי החול: 6:30 בבוקר

מנחה בימי החול: 13:30 בצהריים

ערבית בימי החול: לאחר צאת הכוכבים, בזמנה

שבת קודש

מנחה וערבית בליל שבת 10 : דק' אחרי זמן הדלקת נרות

שחרית 8:45 :  לאחר התפילה מתקיימת התוועדות חסידית

מנחה:      חצי שעה לפני השקיעה

ערבית: בזמנה