מוסדות חינוך חב"ד אשדוד

בקומפלקס החינוכי- המלך שלמה 43, רובע י"ג.

מעונות "חיה" – 08-8676965

גני חב"ד –  08-8557944

בית ספר חב"ד לבנות  ותלמוד תורה לבנים – 08-8649504

בית התבשיל "אשל אשדוד"  – 08-8677852