מזוזות ותפילין הם דבר הנמצא בכל בית יהודי ומפעם לפעם נדרש לבדוק את תקינותם . למרות שהיו כשרות בעת רכישתן, הן עלולות להיפסל במשך הזמן מסיבות שונות. חשוב למסרן מידי פעם לבדיקה אצל סופר סת"ם מוסמך.

ההלכה היא לבדוק את התפילין והמזוזות פעמיים בשבע שנים, אולם נהוג, לבדקם אחת לשנה. גם כהכנה לשנה החדשה וגם להוסיף זכויות לפני ראש השנה שאנו מדקדקים במצוות. והזמן הראוי לכך הוא בחודש אלול, אך בכל עת ניתן לבדקן.

 

בית-חב"ד לוקח את התפילין והמזוזות לסופר סת"ם מומחה.

כמו כן בית חב"ד מוסר תפילין חלופיות תמורת פיקדון בעת בדיקת התפילין והמזוזות.

במידת הצורך ניתן לרכוש באמצעותנו תפילין ומזוזות חדשים ומהודרים.

נשמח לתת שירות לבדיקת התפילין והמזוזות . תשאירו שם ומספר ונשתדל לחזור בהקדם.

צור קשר או בנייד 050-7237239‏