כמו בכל שנה גם בשנה יערוך בית חב"ד איזור התעשיה בראשותו של הרב יעקב סוסי שליט"א הילולא לכבוד יום פטירתו של ה"באבא סאלי" רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל.

ההילולא תתקיים ביום חמישי ד' שבט 30/01 בבית כנסת היכל מאיר יצחק – רחוב העבודה 29 קומה א' – לאחר תפילת מנחה בשעה 13:30.