עם כניסתה הקרובה של השנה החדשה, והימים הנוראים המשמשים ובאים, מתגברות ההכנות לקראת השנה החדשה. ימים ספורים לפני ראש […]