אינטרנט תפילין

מזוזה אינטרנט

זמן בדיקת תפילין ומזוזות

בחודש אלול נוהגים לבדוק את התפילין ואת המזוזות.
ההלכה קובעת, שבודקים פעמיים בשבע שנים, ועם זאת עדיף וראוי לבדוק אותם כל שנה בחודש אלול.
לכל פנייה בנושא זה נשמח להיות לעזר, 
בית חב”ד א.ת אשדוד 08-9316770, רחוב המסגר 5.
הרב יעקב סוסי