בהקשר עם כינוס השלוחים העולמי שיתקיים השבוע בניו יורק, השליח לאיזור תעשיה – אשדוד הרב יעקב סוסי שליט”א ייסע לייצג את כל אזור התעשיה בכינוס השלוחים.

לשליחת בקשת ברכה שיונח על קברו של הרבי מליובאוויטש לחץ כאן.