מכתב התנחומים ששיגר הרבי לבבא סאלי

בפסח תשמ”ג, שנה לפני פטירתו של הבבא סאלי, נפטר בנו הרב מאיר ז”ל. כמה ימים לאחר מכן, שלח לו הרבי מכתב תנחומים, שהגיע לידיו של חתנו הרב ישר אדרעי שהקריא אותו לפני הבבא סאלי.

הרב אדרעי סיפר ל-COL: “כשגמרתי לקרוא לפניו, הצדיק מאוד מאוד התפעל מהמכתב, ואמר, “מי אני ומה אני שהאדמו”ר שלח לי מכתב כזה”. אחר כך כתב מכתב תודה לרבי, בו הודה לו על התנחומים הכנים”.

במכתב כינה אותו הרבי בתוארים מיוחדים ונדירים, “הרה”צ הרה”ח הוו”ח אי”א נו”נ [והוסיף בכתי”ק: בנש”ק] בר אוריין ובר אבהן מצודתו פרוסה כו’ מוה”ר ישראל שליט”א אבוחצירא”.

בסיום המכתב הוסיף הרבי בכתי”ק ‘בהוקרה’ בכבוד ובברכה וחתם בחתימת יד-קודשו.