לידיעת הקהל היקר
חודש חשוון הינו החודש השני בחודשי השנה.
הוא מכונה מר חשוון, בתוספת המילה “מר” שמשמעה ‘טיפה’, כיוון שבו מתחיל הגשם, וכן ‘מר’ משום שבו אין חגים מחגי ישראל.

בעוד יומיים, בתאריך ז’ במר חשוון שהוא היום השביעי בחודש חשוון,
זהו היום בו בארץ ישראל מתחילים לומר ‘ותן טל ומטר לברכה’ בתפילת שמונה עשרה.

בברכה,
הרב יעקב סוסי
שליח הרבי מילובאוויטש