בחודש אלול אנו מציינים את החג החסידי ח”י באלול.

ביום זה נולד הבעל שם טוב מייסד תנועת החסידות, בשנת תנ”ח . לאחר-מכן, באותו יום הוא זכה להתגלות של אחד מן הנביאים הקדמונים – אחיה השילוני, שלמד עמו את סודות התורה. כשהוא בגיל 36, התגלה רבי ישראל אל העולם כמקובל, מנהיג ומייסד תנועת החסידות שהפיכה חיים חדשים בעם ישראל.

שנים לאחר-מכן נולד רבי שניאור זלמן מליאדי, מחבר ספר התניא והשולחן ערוך שייסד את תנועת חב”ד. תנועת חב”ד המשיכה להפיץ את תורתו של הבעל שם טוב, וחרתה על דגלה את ראשי התיבות חב”ד: חכמה, בינה, דעת, כדי לסמל את העובדה שאין להסתפק בקשר שברגש עם בורא העולם, יש גם ללמוד ולהבין את ההויה האלוקית וליישם אותה בחיינו.

יום זה מזכיר לנו ללכת בדרכי מאורות אלו: לאהוב כל יהודי. אל לנו להביט על חיצוניות האדם: לבושיו, מעמדו החברתי ואפילו כשרונותיו. בכל יהודי יש חלק אלוקה ממעל ממש, לפעמים, כל שעלינו לעשות הוא ‘לחפור’ מעט ולגלות את פנימיותו הזוהרת.

.

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא 250px-%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%96%D7%9C%D7%9E%D7%9F.jpg