20160125_135329

היום מציינים את חג טו’ בשבט בארץ ובעולם כראש השנה לאילנות.

התאספו בעלי המלאכה באזור תעשייה באשדוד מיד אחרי תפילת מנחה  וקיימו סדר טו’ בשבט כפי הנהוג.
את הסדר פתח הרב יעקב בדברי תורה על דבר החג ומהותו.
לאחר סדר  הברכות על הפרות בהם נשתבחה ארץ ישראל,
לקחו יחד החלטה לקיים את הכתוב “כי האדם עץ השדה” להמשיך לגדול ולהתקדם בעניינים של תורה ומצוות ויראת שמיים.

ט’ו בשבט שמח לכולם!

 

20160125_134957

20160125_134924

20160125_134726