129hamasar

הימים שבהם שוחרר רבי שניאור-זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב”ד, ממאסרו ברוסיה הצארית, בשנת תקנ”ט (1798).
באחת מאיגרותיו של רבי שלום דובער שניאורסון החמישי בשושלת חב”ד כתב “כשם שבראש-השנה ניתנת החיות לכל השנה,
כך בי”ט בכסלו נפתחים במרום אוצרות השפע והברכה של פנימיות התורה, וכל אחד ואחד מישראל יכול לשאוב כוחות חדשים ללימוד החסידות ולהליכה בדרכיה”.
תורת החסידות לא נועדה לחסידים בלבד. אלא לכל עם-ישראל, ועל-כן י”ט בכסלו הוא חגו של כל יהודי.

רבי_שניאור_זלמן

 

יום זה נקרא גם בשם חג הגאולה,על שם גאולת הרבי.  י”ט בכסלו הוא חג הניצחון במאבק איתנים שהתחולל בעולמות עליונים, בשאלה אם מותר וראוי להפיץ את אור החסידות שליקט רבי שניאור זלמן
(המכונה האדמו”ר הזקן) שחרורו של הרבי מבטא את ניצחונה של דרכו, ובעצם שחרורו היה זה משמים להוסיף ולהתפתח ולהפיץ את האור.

כמדי שנה, נערכת ההתוועדות המרכזית לכבוד היום הבהיר יט’-כ בחודש כסלו.

השנה התכנסנו באולמי האצולה באשדוד, גברים, נשים וטף על מנת לחגוג ולחלוק את האור הגדול של יום זה, לספר את סיפור המאסר והגאולה ולקחת החלטות טובות להמשך.

unnamed (5)