ימי הדין, ראש השנה (א-ב בתשרי) ויום הכיפורים (י’ בתשרי). בראש השנה מקבל היהודי עליו את מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ובו נכתבים כל בני ישראל בספר חיים טובים, אבל הספר לא נחתם עדיין. יום הכיפורים הוא יום סליחה ומחילה ובו היא החתימה.