כ’ חשון  היום הולדת של אדמו”ר הרש”ב , הרבי הרש”ב הקים את ישיבת תומכי תמימים, על מנת שתשמש בתור צבא לוחם נגד ההסכמות החברתיות המקובלות בעולם, המנוגדות לדרכי היהדות. עניין זה בא לידי ביטוי בגוף סדרי הישיבה, שכאשר “מתקני הדת” למיניהם ניסו להכניס ארבע שעות של לימודי חול… הכניס הרבי הרש”ב ארבע שעות של לימוד החסידות! וכן זה בא לידי ביטוי גם בתואר של הבחורים שלומדים שם, שהם נקראים “תמימים” מלשון שלמות, המאחד בתוכו נגלה וחסידות. שבאיחוד זה, נעשה האדם תמים ושלם. ביום זה נוהגים חסידי חב”ד ברחבי העולם להיכנס לישיבת תומכי תמימים לפחות לסדר לימוד אחד ולהתאחד עם התמימים.

האדמו”ר הרש”ב, נשיאה החמישי של חסידות חב”ד