מהן הסליחות?

///מהן הסליחות?

מהן הסליחות?

על המנהג היהודי העתיק לומר סליחות לפני ראש השנה

עם כניסתה הקרובה של השנה החדשה, והימים הנוראים המשמשים ובאים, מתגברות ההכנות לקראת השנה החדשה. ימים ספורים לפני ראש השנה, מתקבצים היהודים בהשכמת הבוקר בבתי-הכנסיות ברחבי העולם כדי לומר את ה”סליחות”, מקבץ פיוטים ותחנונים לפני בורא העולם, שיסלח וימחל לנו על חטאינו ויכתוב אותנו בספר החיים.

מספר ציטוטים מתוך הסליחות:

* “הנשמה לך והגוף פעלך / חוסה על עמלך / הנשמה לך והגוף שלך / ה’ עשה למען שמך”

* “שמע קולנו ה’ אלוקינו, חוס ורחם עלינו, וקבל ברחמים וברצון את תפלתנו: השיבנו ה’ אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם: אל תשליכנו מלפניך, ורוח קדשך אל תקח ממנו: אל תשליכנו לעת זקנה, ככלות כוחנו אל תעזבנו”.

מתי אומרים את הסליחות?

למנהג אשכנז את הסליחות אומרים בשבוע לפני ראש השנה, במשך ארבעה ימים רצופים לפחות. לפיכך, אם ראש השנה חל ביום שלישי או רביעי, יש לומר את הסליחות שבוע וחצי קודם לכן, במוצאי שבת. אם ראש השנה חל ביום חמישי או שבת, מתחילים לומר את הסליחות במוצאי שבת של אותו השבוע.

למנהג ספרד אומרים את הסליחות במשך חודש אלול כולו.

למנהג חב”ד אומרים את הסליחות עד צום גדליה בלבד, ולמנהגים שונים ממשיכים באמירתם במשך עשרת ימי תשובה.

By |September 14th, 2020|חדשות|Comments Off on מהן הסליחות?

About the Author:

Comments are closed.