ב”ה

נוסף באשדוד ובאזור תעשייה בפרט, בית כנסת בשם ‘יד עזרא’ בתוך בית העסק MTI ובו מנייני תפילה.
שחרית בשעה 06:30
מנחה בשעה 15:00.

 

לפרטים נוספים על מקומות ובהם מתקיימים מניינים נוספים באזור תעשייה לחץ על- מנייני תפילה.