השנה בתאריך ה’ מנחם אב הילולת האריז”ל התקיים סיום לימוד הלכות משנה תורה לרמב”ם

בציונו של הרמב”ם בטבריה ,כפי בקשתו והוראתו של הרבי מליובאוויטש,

מבית חב”ד הוציאו הסעה מסודרת על מנת לקחת חלק באירוע חשוב זה