כתבה שפורסמה בעיתון ‘השבוע באשדוד’, על הפעילות הענפה של בית חב”ד א.ת אשדוד
מודעה בעיתון שבוע באשדוד, פורים 2017