כמו בכל שנה, התייקמו בכל רחבי העיר אשדוד תהלוכות ילדים, שבהם ציינו את יום הילולת רשב”י דרכו ותורתו.
הילדים אמרו פסוקי תורה ונהנו מחווית היפנינג, מתנפחים ואטרקציות שהופעלו בשטח כינוס התהלוכה.

יהי רצון שדבר זה יזרז ויחיש את הגאולה האמתית והשלמה וביאת משיח צדקנו.