1926832_10203509177916995_753909968_n

לאחר שהתרחש נס פורים, ביקשה אסתר המלכה להנציח את הנס

בכתובים וביקשה מחכמי דורה: “כתבוני לדורות”.

מסתבר, שמלאכת כתיבה זו הייתה לא קלה. מי שיעקוב אחרי

התאריכים במגילת אסתר יזהה כי מדובר בשרשרת אירועים נקודתיים

שפזורים על פני תקופה בת תשע שנים. נדרש אפוא לקבץ חולייה

מכאן וחולייה משם, לשחזר בצורה מהימנה ולשזור את הכול לסיפור

אחד רציף שיעיד על הנס העצום שארע לעם ישראל: המשתה

המלכותי, מות ושתי המלכה, בחירת אסתר למלכה, סיכול תכנית

החיסול של בגתן ותרש, הפלת הפור והגזרה השטנית של המן, הטלת

משימת ההצלה על אסתר, נדודי שנת אחשוורוש, הרכבת מרדכי

על הסוס על-ידי המן, השתתפות המן בסעודות אסתר, מות המן

ותלייתו, נתינת סמכויותיו כמשנה-למלך למרדכי היהודי והרשאת

היהודים לעשות באויביהם כרצונם.

נכון, שגולת הכותרת של הנס היא עצם ההיתר שניתן ליהודים

לשלוט באויביהם. אבל עוצמת הנס מובלטת שבעתיים לאחר

שמתקבלת התמונה השלמה מרצף האירועים שקדמו לנס הגדול.

מבחינה זו, דומה מאוד סיפורה של הגאולה השלמה לסיפור

המגילה. גם כאן, גולת הכותרת של הסיפור היא הרגע הגדול של

התגלות המשיח לעין כול. רגע נכסף שאליו אנו מייחלים ומצפים

כל העת באמונה ובביטחון. אבל התמונה השלמה של ההתרחשות

תיווצר מסדרה ארוכה של אירועים נקודתיים שפזורים לאורך שנים

רבות. והשחזור המהימן של כל האירועים הללו וחיבורם לשרשרת

אחידה, ידגיש ויבליט עוד יותר את יופייה של הגאולה.

הגאולה אינה רק מהפך חד ומפתיע. הגאולה באה כסיום לתהליך

הכנה והכשרה בן אלפי שנים, שבדור הנוכחי נכנס להילוך מהיר

במיוחד.

ישנם בוודאי אירועים רבים שאנו, האנשים מן השורה, לא יודעים

לזהות את משמעותם הרוחנית. כמו הטלטלות העזות שפוקדות

לאחרונה את ארצות האסלאם, ועוד. אך כשתבוא הגאולה נשחזר –

ונבין אל נכון את המשמעות של הכול. נגלה כיצד זה נועד להכשיר את

הקרקע לקראת ההתגלות המושלמת של המשיח.

בסיפור המגילה. כאשר סוכלה תכנית החיסול של בגתן ותרש על-

ידי מרדכי, האם העלה מישהו בדעתו כי המקרה יהווה חולייה חשובה

בדרך להצלת היהודים? או בעת שזומן המן למשתה הראשון שערכה

אסתר ויצא משם נפוח כטווס מגאווה – האם מישהו (מלבד אסתר

המלכה) חשב כי זו אינה אלא הקדמה לקראת המפלה שנכונה לו?

וכך בדיוק יהיה, תכף ומיד, בגאולה האמיתית והשלימה!

אז יתברר עד כמה מכריעים היו כל מיני אירועים בדרך הסלולה אל הרגע הגדול והקרוב, הרגע של התגלותו לעיני כל של משיח צדקנו.