פתגם חסידי

“לשם מה תפס יעקב בעקב עשיו, וכי היה בכוחו למנוע ממנו לצאת ראשון? אלא מכאן למדנו שיהודי צריך לעשות מה שבכוחו, והקב”ה יעזור” (האדמו”ר מלעלוב)