עובדי התעשיה התשתתפו בהילולא של ה”באבא סאלי” רבי ישראל אבוחצירא זצ”ל בבית הכנסת “היכל מאיר יצחק” שארגן בית חב”ד א.ת בראשותו הרב יעקב סוסי שליט”א לכל העובדים באיזור.

בהילולא דיברו על גדולתו של ה’באבא סאלי’ הקדוש, ועל הקשר המיוחד שהיה לו עם הרבי מליובאוויטש, בנוסף  למדו רעיון בפרשת השבוע הקשור לאהבת ישראל כפי שראו אצל ה’באבא סאלי’.

המשתתפים הודו לבית חב”ד על שזכו להשתתף באמצע יום העבודה בהילולא של הצדיק וציינו לשבח את הפעילות של הבית חב”ד עם עובדי התעשיה במועדי ישראל במעגל  כל השנה.