בימים שלפני יום הכיפורים נהוג לעשות מנהג עתיק יומין של פדיון כפרות.

בית חב”ד מזמין אתכם לעשות פדיון כפרות, ניתן לעשות זאת גם דרך האפליקציה.

תבוא עליכם הברכה.