מנהג ישראל בשעה שנולד בן זכר לקיים טקס לילה לפני הברית מילה בקריאת פרקי זוהר הכוללים הלכות, מדרשים, פרקי קבלה וסיפורים הקשורים בברית מילה של האבות. אצל הספרדים מנהג זה נקרא ברית יצחק. ונערך במעמד של עשרה גברים. מאחר ולילה לפני הברית יש סכנה לרך הנולד ולכן קוראים פרקי זוהר במטרה לשמור עליו עד הברית.

 

נוהגים לקיים מנהג דומה בשם וואכנאכט (ליל השמירה ביידיש), בקרב קהילות אשכנז.. כחלק מהמנהג מכנסים ילדים וטף בסמוך למיטת התינוק וקוראים פרק ראשון של קריאת שמע ואת פסוקי “המלאך הגואל” ושניים עשר הפסוקים שהורה הרבי מליובאוויטש להגנה על התינוק בזכות תפילת תינוקות של בית רבן.

נשמח לעזור לכם לקיים את ברית יצחק .

צרו קשר או בנייד 050-7237239‏