בבית חב”ד חלק מהתקציב הולך למטרת חלוקת מזון למשפחות נזקקות. במהלך השנים נוצר מעגל של מתנדבים המסייעים בעניין חשוב זה . העיקרון של “מתן בסתר” עומד לנגד עינינו ולכן החלוקה מתבצעת ללא פרסום כלשהוא . הן על בסיס שבועי ובחגים על בסיס רחב יותר.

הרמב”ם מגדיר את הצדקה באופן הבא: “הביטוי צדקה גזור מן צדק… החובות המוטלות עליך כלפי זולתך בגלל מידת אופי טובה, מפני שכאשר אתה נוהג מנהג מידות האופי הטובות, אתה נוהג בצדק כלפי נפשך המדברת, מפני שאתה נותן לה את המגיע לה” (מורה נבוכים, חלק ג, פרק נג, ).

בעשיית הצדקה אני מעניק לעצמי את שמגיע לי- להיות אדם טוב.

בואו קחו חלק במטרה חשובה זו ואשרי מי שנותן מממונו  להחיות אחרים לתרומות.