קין והבל- אינטרנט

מסופר בפרשתינו על לידתם של קין והבל, שניהם הביאו את מנחתם לפני בורא עולם. לאחר קבלת מנחתו של הבל ,כועס קין והורג את הבל.

על שמותיהם של קין והבל, מופיע אחד השאלות המורכבות ביותר מאז בריאת העולם.

הבל מלשון : הֲבֵל הֲבָלִים אָמַר קֹהֶלֶת הֲבֵל הֲבָלִים הַכֹּל הָבֶל (קהלת א,ב).

קין מלשון : רכוש, נכס השייך לאדם.

מה יותר חשוב בעולמנו, האם עולם הרוח/רוחניות הפשטה מהעולם או עולם החומרי/קניין/ חומריות ?!

ישנם המצדדים בעולם הרוח ומחפשים רוחניות וחיים סביב זה בלבד, ומתנערים לגמרי מהתעסקות בחומריות. ולעומתם אלו העוסקים ללא לאות ברדיפה אחרי חיים חומריים(כסף, נכסים וכו’).

אם כך מהו הנכון? כיצד נדע לאיפה לפנות, הרי ישנם טיעונים נכונים לתומכי שני הצדדים. אנשי הרוח יגידו שהחומריות היא התעסקות בטפל והעיקר זה שחיי הנשמה יאירו אצל האדם, לעומתם יטענו שהעולם הזה הוא בר חלוף וממילא ‘חיים פעם אחת’ וצריך ליהנות ממה שהעולם מציע.

היהדות היא דרך המיצוע,כלומר איזון בין הדברים. צריך להשקיע ברוחניות ולזכור שהנשמה זה פנים האדם,חיי תורה ומצוות הם המקור לאושר הפנימי. מצד שני אנו כן מצווים ששמחת חג תהיה עם סעודה, לקנות דירה ולמצוא מלאכה וכו’ ואפילו כהן גדול בבית המקדש שמייצג את שיא הרוחניות היה חייב להיות נשוי. כלומר לא להסתייג מהחומר.

רציחתו של הבל על ידי קין, מייצג את רצונה של החומריות להשתלט ולהכריז שהיא העיקר בעולמנו. העולם החומרי מנסה בדרכים/לא דרכים לבטל את הקול הפנימי של הנשמה שכמהה לחיי משמעות.

עלינו למצוא תמיד את החיבור בין שני הדברים.