פרשת בשלח

בפרשתינו מסופר על נס קריעת ים סוף. שלושה ימים אחרי היציאה ממצרים, עמוד הענן ליווה אותם ואף כיוון את דרכם, פתאום כיוון אותם לשוב לכיוון מצרים ולחנות בנקודה הכי בעייתית במדבר על שפת ים סוף!. הם הצטוו להיכנס לתוך צרה שבהמשך לא הותירה ברירה חוץ מלבקוע את הים.

במצוות ה’ הוכנס העם הענק לתוך ‘מלכודת’ צפופה שלא הייתה ממנה כל דרך בריחה. מקדימה הים הגדול ומהצדדים עמדו מונומנטים (מבנים ענקיים) שנועדו למנוע אפשרות בריחה מהמדינה. מצד אחד עמדו סלעים ענקיים שנקראו “פי החירות”, מצד אחר עמד האליל שנקרא “בעל צפון” ועמד שם גם “מגדול”, שלדעת כמה מפרשים היה מגדל שמירה אימתני.

פרעה שמע שהם נתקעו ורצה להשיב אותם למצרים. הוא יצא לפגוע בהם ואז לא נותרה ברירה חוץ מלפתוח את הים לפניהם. כלומר לא הם נקלעו לצרה ולכן נקרע לפניהם הים, אלא להיפך: הקב”ה רצה לבקוע את הים ולכן הכניס אותם בצורה יזומה לצרה הזו!. 

לשם מה נועד הנס העצום של קריעת הים?

דבר ראשון, הנס נועד למשוך את פרעה לתוך המלכודת וכך ייהרגו המצרים במים. בנוסף המטרה בקריעת הים הייתה לחולל נס תקשורתי. היעד בקריעת הים היה להכין את שבע האומות שיושבות בארץ ישראל לקראת העם הפלאי שמתקרב אליהם ממצרים.  עשר המכות שהתחוללו במצרים נערכו בידיעת המצרים בלבד. מצרים הייתה סגורה ואיש לא ידע מה קורה שם. ולכן חולל הקב”ה נס מופלא במדבר הפתוח, מקום בו כל העולם ייחשפו לפלא הנקרא עם ישראל. 

לפי אחת התפיסות ההבדל הבסיסי בין היבשה לים, הים הוא עולם האחדות. בים יש רק מציאות אחת: המים. צורת הקיום של יצורי הים היא כזו שהם זקוקים להיות צמודים למקור חיותם ואם יתנתקו רגע מהמים – הם יפסיקו לחיות. בים אין אשליות: צורת הקיום היא כזו שבה יודעים מי ברא אותם ומה מקור חיותם. 

היבשה, לעומת זאת, היא עולם הפירוד. היבשה היא עולם האגו, כאן כל אחד חותר להיות הכי הפוך מיצורי הים: להיות עצמאי, להפגין את הייחודיות שלו ואת מה שמבטא את האישיות הפרטית העצמית שלו. אם הים זה עולם האחדות, היבשה היא רשות הרבים, עולם הנפרדות והמחלוקת.

כאשר מי הים הזדקפו לשני חומות ובני ישראל הלכו בתוכם ביבשה, הם פתאום הבינו שגם היבשה היא ים. שגם החיים העצמאיים והמנותקים הם בסך הכול ההיבט הגלוי של המציאות, אבל מתחת לפני הכול קיים עולם שלם של קדושה. 

לפעמים נדמה שיש אי אלו מחלוקות בתוך עם ישראל, אבל זה החלק החיצוני של היבשה, אילו נשכיל לצלול פנימה ולגלות את הים שמתחת היבשה – נראה את עולם המסתורין הגדול שמתחת למים ואיך כולם מאוחדים בנפשם. 

נותר רק לבקש שנזכה בקרוב ממש לקיום הייעוד “ומלאה הארץ דעת את ה’ כמים לים מכסים. 

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי

# מפת המעבר כפי שהייתה צריכה להיות במידה ובני ישראל לא היו הולכים לכיוון ים סוף. תעלת סואץ כפי הידוע נחפרה  לפני כ150 שנה.