בפרשה מסופר על המחלוקת שבין יוסף לבין שאר האחים. בעוד שהאחים היו רועי צאן יוסף היה זה שישב ולמד תורה עסק בעבודת האדמה והיה קרוב מאוד לאביו יעקב שאף נתן לו יחס מעודף.

בעקבות כך מתפתחת שנאה בלב האחים ליוסף מפני העדיפות שקיבל מאביו. בכל המקרים האחרים על מריבת אחים הייתה סיבה משמים, כי האחד נדחה מהבחירה האלוקית!.  בספר בראשית. כבר קין הרג את הבל וישמעאל ועשו שטמו את יצחק ויעקב, אבל הקב”ה העדיף את מנחת קין על הבל, וכן ישמעאל ועשו הורחקו מהבחירה האלוקית בעם ישראל. אבל במשפחת יעקב איש לא נדחה. כולם שבטי עליון אהובים ורצויים לפני הקב”ה .

השנאה והקנאה של האחים נבעו מהבדלי האישיות בין יוסף והאחים. הם היו טיפוסים שונים שמכוונים את החיים בדרך נבדלת ונפרדת.

בעוד ששלוש האבות והשבטים היו רועי צאן, יוסף היה הראשון בעם היהודי שהלך לכיוון אחר: הוא ועבר לעיסוקים יותר מסועפים ובכללם עבודת האדמה.

ראשית, החלום הראשון של יוסף עסק בעבודת האדמה: כל השבטים מאלמים אלומים והאלומות של האחים ניצבות ומשתחוות לאלומתו – וזאת למרות שאיש מהם לא היה עובד אדמה. וגם אחר כך כשעבר לנהל את ממלכת מצרים הוא מנהל את כל עסקי המדינה הענפה ובראשם מתמקד בתוכנית ההתחמשות הגדולה של זריעת האדמות שתייצר מספיק אוכל עבור שבע שנות הרעב.

האחים לעומתו ממשיכים את אותו עיסוק כמו אבותיהם, רועי צאן. מקור עושרם העיקרי היה רעיית הצאן, שכן העיסוק בבעלי חיים הוא בעיקרו עיסוק רוחני. ראשית זאת עבודה עם יצורים חיים, בעלי נפש, שהעיסוק בהם מעורר לרחמים ורגישות. שנית, המרעה עצמו מתנהל בטבע הפתוח היכן שרואים את השמים, ובעיקר, זמן המרעה הוא חופשי למחשבה והתבוננות. 

יוסף הצדיק, לעומת זאת, פורץ דרך חדשה במעמד היהודי בעולם. הוא היהודי שהגיע לעמדת ההשפעה הכי גדולה עד היום. הוא הופך להיות האיש שמוביל את המעצמה המצרית האדירה, ועוד בשעת הרעב הגדול שאיים על קיומה. 

סגנון העבודה הזה מסמל כל עובד אדמה, הנביא אומר: “עובד אדמתו ישבע לחם”. כלומר, רק אדם שהופך להיות עבד לאדמתו ישבע לחם. ועם זאת, עבודת האדמה עלולה לייצר התרחקות מאמונה והתמכרות לכוחות הטבע, משום שהחקלאי תלוי בגשם ובעונות השנה.

כאן ניטש הוויכוח בין יוסף והשבטים: האם יהודי נועד להיות חלק מחיי הטבע המעשיים או להיפך, להתמקד בעבודה כזו שתעסיק רק את כפיו?

הייעוד שלנו הוא ליצור מרחב קדוש. להראות  חיים שמסמלים את הנוכחות האלוקית בכל פינה. והעולם האמיתי מתנהל במרחב הציבורי בשווקים, ברחובות ובמגדלים. המטרה של בעל העסק היא להיות שליח במרחב הציבורי, שגריר של השכינה במקום בו מתנהלים החיים האמיתיים. כשהוא סוחר ביושר ובאמונה, מחלק מהצלחתו לעניים וכך הוא מעניק השראה לחיים של משמעות. 

אם כן, צדקת שיטתו של יוסף לחיות בתוך חיי העולם הזה ועדיין להיות נאמן לצד הקדושה באה לידי ביטוי  רק לאחר שהאחים ירדו למצרים ויוסף גרם להם להתחרט על מכירתו ולגלות נאמנות עבור בנימין , וכך התגלה שיוסף יכול להיות שליט במצרים ועדיין הצליח לנהל חיי קדושה .

שבת שלום ומבורך 

הרב יעקב סוסי