פרשת יתרו

השבוע קוראים את הפרשה החשובה בתורה. שהיא רגע השיא של ההיסטוריה כאשר הקב”ה מצווה את עשרת הדברות, קבוצת החוקים שהפכו להיות בסיס המוסר העולמי.

פרשת השבוע נקראת על שם יתרו חותן משה. ושם הפרשה מעניק מבט על הסיפור המרכזי של הפרשה והנושאים החשובים בה.  

יתרו היה חמיו הנוכרי של משה רבנו, אביה של ציפורה, אשת משה והוא בא עם בתו ונכדיו – בני משה – לבקר את משה לאחר שהצליח במשימה הבלתי נתפסת של שחרור ישראל ממצרים. יתרו התפרסם בגלל עובדה נוספת: הוא היה “כהן מדיין”. ענק רוח דתי ש”עבד כל עבודה זרה שבעולם” ובא להביע את התפעלותו מהנסים האדירים שחווה עם ישראל.

למרות רגעי ההתגלות האלוקיים על הר סיני הפרשה נקראת על שמו של יתרו, היה ראוי לפחות להוסיף את הכינוי “שבת מתן תורה ,או משהו דומה על מנת לציין את המאורע.

אם כן, איך יתכן שהגעת יתרו חשובה כל כך שבגללה הפרשה נקראת על שמו ? 

ספר הזוהר בתחילת פרשתנו כותב: לא ניתנה התורה עד לאחר שבא יתרו והודה ואמר ‘עתה ידעתי כי גדול ה’ מכל האלוקים’, אז התפשט כבודו של הקב”ה למעלה ולמטה ואחר כך נתן התורה בשלמותה‘. כלומר שיתרו הוא לא רק אדם, יתרו הוא אירוע, שפתח את השער לאירועי ההתגלות האלוקיים.

יתרו הוא ‘חסיד אומות העולם’ הראשון. האדם הראשון בהיסטוריה ששינה את דרכו. בתור “כוהן מדין” היה לו את הכבוד והמעמד החשובים ביותר, אבל הוא וויתר על כך.

האיש שנחשב לגדול החכמים והפילוסופים באותה תקופה, אדם שניסה הכול ועבד כל עבודה זרה שבעולם, עזב את ביתו במדין והגיע עד מחנה ישראל במדבר כדי להכריז: “עתה ידעתי כי גדול ה’ מכל האלוקים”. אמנם ניסיתי את כל האלילים, אבל עכשיו השתכנעתי שהאמונה בקב”ה היא גדולה ואמיתית מכולם. 

בנוסף יש פה מסר נוסף שעובר אלינו למשמע השינוי הגדול שחל בחייו אחרי ההכרה שקיבל שתורת משה היא אמת.

לעיתים אדם יכול לצעוד בדרך לא טובה ולא נכונה זמן רב, אך משהתגלה לו העניין האם יהיה בו את הכוח והאומץ להודות בטעותו ולהשתנות לכיוון הנכון?! וזה בדיוק הלימוד מיתרו , למרות שעברו עליו מספר שנים רב בעולם משהבין את טעותו ודרכו הלא נכונה, לא התבייש לומר טעיתי והגיע להכרה מלאה בדרך הנכונה בה הוא צריך ללכת. וכן תהיה לנו שנלמד מהטעויות ונהיה אמיצים לבחור בכיוון הנכון ובדבר הנכון.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי