פרשת שמות

חומש שמות מתחיל תקופה ועידן חדש בחיי אבותינו , העם היהודי הופך לראשונה להיות אסיר ומשועבד בתוך עם זר.  פרעה מלך מצרים גילה נתונים מדאיגים. העם היושב בארץ גושן הולך ומתפתח בממדים אדירים ועשוי להפוך להיות “גיס חמישי” שילחם במצרים מתוך המדינה עצמה. פרעה רצה גם להחזיק בכוח העבודה הזול וגם למנוע ממנו לצמוח יותר. 

הוא הפעיל אמצעי דיכוי שישרו רפיון וייאוש על היהודים ויעצרו אותם מללדת עוד ילדים. התוכנית האכזרית של פרעה התפתחה בהדרגה וכללה שלושה שלבים: עבודת פרך, המתת היילודים בלידתם, והטבעת התינוקות ביאור. 

מדוע בחר פרעה להטביע תינוקות ביאור? ומדוע יוכבד החליטה להטמין את משה לאחרי שנולד במי היאור ?

האומות הקדומות ניהלו את חייהם לפי מפת השמים אסטרולוגיה. האסטרולוגים אמרו לפרעה כי מושיעם של ישראל אמור להיוולד בקרוב, אבל הוא ימצא את סופו במים. ואכן הם צדקו כי משה רבנו לקה בסופו של דבר במי מריבה. כשפרעה שמע זאת, החליט להפעיל מוקדם את המזל הרע של המים וגזר להשליך את התינוקות למי היאור.

מה עשתה יוכבד? השתמשה באותה טכניקה עצמה. היא החביאה את משה בתוך המים וכך התרשמו האסטרולוגים שהגזירה הושגה ומושיעם של ישראל טבע במים. ואכן אחר כך בוטלה הגזירה של “היאורה תשליכוהו” וילדי ישראל ניצלו.

שהקב”ה מצווה את משה ללכת לפרעה, הוא מגלה לו כי פרעה נמצא במי היאור בכל בוקר משום סיבה מסוימת.  פרעה היה יוצא ליאור כדי לשאוב ביטחון עצמי, כדי להתמלא בהרגשת יציבות וכוח. היאור היה מקור המשאבים של מצרים. בתקופות קבועות בשנה היה עולה הנילוס על גדותיו ומשקה את האדמות של המדינה הענקית ומעשיר את החקלאות שלה. אף יותר מכך היאור לא היה רק מקור כוח, אלא מקור כוח עצמאי ומנותק  ונתן לפרעה את ההרגשה שהוא בלתי מנוצח ולכן היה מתחיל את הבוקר עם רחיצה ביאור.

לא נדרשה תפילה כדי שהיאור יעבוד, הוא פשוט עבד ולכן פרעה התרגל לחיות בתחושה שהוא לא זקוק לאף אחד. בעוד שהגשמים בארץ ישראל יורדים מהשמים ובכל שנה מחדש מוכרחים להתפלל לגשם ולחקלאות טובה, במצרים הכל עובד באופן עצמאי ומנותק כביכול ולכן פרעה חי בתחושה שהעוצמה שלו נצחית.

כאן נוצר הקונפליקט הקוטבי בינו ובין משה: משה תבע לשחרר את ישראל ממצרים כי כך אמר האלוקים!. אבל פרעה לא הבין על מה מדובר: “לא ידעתי את ה’! מי ה’ שאשמע בקולו”. מעולם לא שמעתי את שמו ואינני יודע למה עלי להקשיב לו. משה ממשיך ומאיים כי ה’ יהרוס את פרעה ואת מצרים, אבל פרעה בתגובה מביט על היאור ושואב כוח. הוא סבור שהיאור תמיד יהיה שם בשבילו ויחזיק לנצח את הכלכלה הבלתי מנוצחת.

פרעה גוזר להטביע את התינוקות היהודיים ביאור, וזאת כדי להרוג אותם פעמיים. הן במובן הפיזי והן במובן הרוחני. הוא לא רק רוצה להרוג את הילדים, אלא להרוג את החשיבה היהודית, את אלו שמאמינים שהטבע הוא רק משרת של כוח עליון. 

מנגד, עומדת אישה אחת ומנפצת את תפיסת פרעה: יוכבד לוקחת את משה וטומנת אותו דווקא שם, בתוך מי היאור. בכך היא מעבירה לפרעה שהטבע הוא לא מציאות יוצרת, אלא מציאות נוצרת. הטבע הוא בסך הכול כלי עבודה ביד היוצר ולכן היאור הזה עצמו יהפוך להיות מקור ההצלה של משה. 

כעת מובנת היטב העובדה שהמכות הראשונות( דם, צפרדע) כוונו כנגד היאור. וזאת כדי להביא את פרעה להכרה הפשוטה: ההצלחה עוברת דרך הטבע ולא באה מהטבע. הטבע הוא אינו יותר מכלי כדי להגשים את מה שהוחלט ונקבע מלמעלה בראש השנה. 

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי