חומש בראשית מתחיל בסיפור בריאת העולם ועד אחרי לידתם של 12 השבטים וירידתם למצרים.

במשך שבוע שלם השלים בורא עולם את כל פרטי הבריאה עד יצירת האדם הראשון וחוה. לאחר מכן ממשיכה הפרשה לספר על חטא עץ הדעת ממנו אכלו אדם וחוה אף שנאסרו בכך. ועונשם בסילוק מגן עדן, עוד מסופר על לידתם של קין והבל, והריגתו של הבל על ידי קין וממשיכה  הפרשה עד לידתו של נח.

על שמותיהם של קין והבל, מופיע אחד הדיונים הארוכים ביותר מאז בריאת העולם.

הבל מלשון : הֲבֵל הֲבָלִים אָמַר קֹהֶלֶת הֲבֵל הֲבָלִים הַכֹּל הָבֶל (קהלת א,ב).

קין מלשון : רכוש, נכס השייך לאדם.

מה יותר חשוב בעולמנו?
האם עולם הרוח/ רוחניות? הפשטה מהעולם?
או העולם החומרי/ קניין / חומריות?

ישנם המצדדים בעולם הרוח ומחפשים רוחניות, חיים סביב זה ומתנערים לגמרי מהתעסקות בחומריות. לעומתם נמצאים אלו העוסקים ללא הפסקה ברדיפה אחרי חיים חומריים(כסף נכסים וכו’).

אם כך מהו הנכון?כיצד נדע לאן לפנות?
ישנם טיעונים נכונים לתומכי שני הצדדים; אנשי הרוח יאמרו שהחומריות היא התעסקות בטפל והעיקר זה שחיי הנשמה יאירו אצל האדם, לעומתם יטענו ה”חומרניים” שהעולם הזה הוא בר חלוף וממילא ‘חיים פעם אחת’ וצריך להינות ממה שהעולם מציע.

היהדות הולכת בדרך האמצע כלומר, איזון בין הדברים. צריך להשקיע ברוחניות ולזכור שהנשמה היא פנים האדם, מצד שני אנו כן מצווים ששמחת חג תהיה עם סעודה, כן לקנות דירה וכו’ ואפילו כהן גדול בבית המקדש שמייצג את שיא הרוחניות היה חייב להיות נשוי.
עלינו ללמוד לחיות בשילוב בין חיי רוחניות לחיי גשמיות (חומר) ולתת מקום לשניהם בתיאום נכון.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי