פרשת בראשית מספרת על נפילתו של אדם הראשון. מיד אחרי בריאת האדם ביום השישי לבריאה, ה’ העביר אותו ליד האילנות בגן עדן והתיר לו לאכול מכל מאות ואלפי העצים שגדלים שם, רק מעץ אחד אל תאכל: מעץ הדעת טוב ורע. 

הנחש פנה לחווה והתעניין האם זה נכון שה’ אסר עליהם לאכול מעצי הגן? חווה אישרה שנאסר עליהם לאכול מעץ הדעת, וכדי לחדד את עוצמת האיסור, חווה החליטה להוסיף מרחק ביטחון ולהחמיר יותר מדברי ה’. היא אמרה כי נאסר עליהם אפילו “לגעת” בעץ “פן תמותון”. הנחש דחף את ידה לגעת בעץ וכך ראתה שלא מתים מזה. בכל זאת, האישה חששה לאכול לבד, שמא היא תמות והאדם יישא אישה אחרת תמורתה. לכן הזמינה גם את בעלה לאכול עמה. והאדם לא עמד בפני פיתוי אשתו והם עברו יחד על ציווי ה’. 

הרגע הזה שינה את פני ההיסטוריה. שום דבר אחריו לא היה כמו לפניו. התוצאה הייתה שאדם וחווה גורשו מגן עדן והם נענשו במוות נצחי. 

כיצד יתכן שאדם הראשון נכשל בדבר היחיד שנצטווה לשמור ?

אדם הראשון נפל כי האיסור שהושת עליו היה חשוב – ואנחנו הכי פגיעים במה שחשוב!. ככל שמדובר במשימה שהיא ‘משימת חיינו’, כך יש כוחות אדירים להפיל אותנו בכל דרך ולהטמיע ייאוש מוחלט מסיכויי ההצלחה. 

אדם הראשון נפל, משום שפירש לעצמו בטעות כי אם זה קשה – אז בלתי אפשרי לנצח, מותר לסגת ולוותר. הוא לא ידע שהאמת היא הפוכה: אם זה קשה – אז מוכרחים לנצח, אסור לוותר, כי בנפול היסוד ייפול הבניין כולו.

בעולם כולו אין שני אנשים שנראים אותו דבר. גם אם נאסוף את כל בני המשפחה לאולם אחד, נגלה שלכל אחד יש אופי ויופי אישי. וזאת כמובן תופעה פלאית שהיא הפוכה מדרך הטבע.  משום שכל אדם הוא כמו אדם הראשון וכל אישה היא חווה הראשונה. לכל ילד שיוצא מהבטן, הקב”ה אומר: “יש לך משימה אישית שמחכה רק לך, זה תיקון מסוים בעולם שאתה צריך לעשות עם הכלים שאתה קיבלת. והאופי והיופי אתו נולדת הוא ארגז הכלים עמו עליך לבצע את המשימה”.

ובזה דווקא נלחם בנו היצר הרע, הוא בוחר אצל כל איש ואישה את הנושא הספציפי החשוב ביותר לאותו אדם בפני עצמו ומשקיע בו את מירב הכוחות כדי לייאש אותו.  הוא מזהה את המשימה שממתינה לאותו אדם ומפעיל את כל כוחותיו כדי להכשיל אותו. הוא מעורר פחדים, עצלות, והתמכרות לכוחות מכשילים אחרים כדי להסיט מהדרך.

ואולם אדם שלמד את פרשת עץ הדעת, צריך לדעת את הסוד: הקשיים הם המדד לחשיבות המשימה. הם הקול הפנימי שאומר בשביל מה ירדנו לעולם. 

ניתן לומר על דרך הדרש: “תקשיב טוב למאבק הנצחי שלך, תתבונן באותו נושא ספציפי שאינך מצליח להגיע בו להישגים חד משמעיים, ותבין איפה נמצאת גזרת הקרב בה אסור לוותר”.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי