פרשתינו מסכמת את סיפורו של יוסף הצדיק ממכירתו של יוסף ועד היותו משנה למלך מצרים. לאחר שהיה רעב חמור בכל העולם והשבטים ירדו למצרים לבקש אוכל. השליט במצרים התנה את הסיוע בכך שהם יורידו את בנימין למצרים. יעקב אבינו חשש לשלוח את בנו הצעיר שמא יקרה אתו אסון בדרך, אך יהודה קם ואמר כי הוא חותם ערבות להחזיר את בנימין הביתה בריא ושלם.

בשעה שירדו למצרים אירע אסון. גביע הבדולח של יוסף נעלם. השבטים הצהירו כי מי שייתפס אצלו הגביע יקבל עונש מוות, ולתדהמתם הוא נמצא בתוך השק של בנימין הצעיר. יוסף עשה איתם חסד וויתר לבנימין על עונש המוות, אך הכריז כי הוא נוטל אותו לעבד.

יהודה ניגש לפני יוסף ומתחנן כי הוא חתם ערבות להשיב את הילד הביתה, ולסיום מבקש להסיר את השלשלאות מבנימין ולהעביר אותם אליו, תוך שהוא משכנע את השליט כי הוא ישמש עבד מוצלח יותר. בכך מכניס את עצמו יהודה לסכנת חיים ממשית.

מה גרם אפוא ליהודה לשעבד את חייו כעבד במקום אחיו? מהו דין “ערבות” ? 

העולם היהודי מנוהל באמצעות נשמה אחת כללית, נשמת האדם הראשון. הנשמה הזו התפצלה בלב כולנו, כאשר אחד קיבל ניצוץ מהראש של אותה נשמה, אחר קיבל ניצוץ מהרגל ושלישי קיבל ניצוץ מהלב של אותה נשמה כללית. אוסף הניצוצות הזעירים הפזורים בלב כולנו הם כעין איברי גוף אחד המחוברים ביניהם וכדי שניצוץ הרגל יוכל להתקיים, עליו להיות מחובר אל ניצוץ הראש והלב שקיים אצל אחר. 

הדבר דומה לאיברי גוף האדם שבעצם הם מכלול של גוף אחד. הם לא אוסף של איברים בודדים התלויים בגוף אחד, אלא כל האיברים קשורים בגידים וורידים זה לזה. עד כדי כך שגידים של המוח נמצאים ברגל ולכן בריאותו של המוח תלויה בבריאות הרגל.

משמעות דין ערבות היא, שאנו לא אנשים זרים, אוסף של יהודים בודדים, אלא כל ישראל הם כגוף אחד. הוי אומר שכולנו מחויבים בקיום המצוות של כל ישראל. בדיוק כמו ערב שחותם על הלוואה, שהוא עצמו הופך להיות מחויב בתשלום דמי ההלוואה כאילו הוא זה שנטל אותה.

התורה וחז”ל הרחיבו במידה עצומה את דין ה”ערבות” בעם ישראל. 

האמת היא שאנו קשורים אחד לשני הרבה יותר ממה שניתן לתאר. כל נשמות ישראל קשורות אחת לשנייה בחבלי נימים רוחניים ונסתרים ולכן ‘המצב הבריאותי’ של כל נשמה, משפיע באופן ישיר על כלל הנשמות.

זה עומק הרעיון העומד מאחורי הערבות: אנו נושאים אחריות אמתית אחד לשני, משום שאנו מחוברים אחד לשני ומורכבים זה מזה. ישנה השפעה מיסטית בין הנשמות המשפיעה כעל כולנו.