בפרשתנו מסופר על יוסף בנו של יעקב אבינו , הוא חלם 2 חלומות מאוד משמעותיים לגביי המשך ההיסטוריה של עם ישראל, בראשון ראה יוסף אלומות שמשתחוות לאלומה אחת שרומז על אחד עשרה אחיו שישתחוו לו בעתיד, ובשני אחד עשר כוכבים וגם שמש וירח שישתחוו לו, הרומז על כך שגם הוריו יבואו להשתחוות לפניו.

ענייני החלומות הם תחום מעניין מאוד, בקצרה אביא כאן את דעת התורה בזה :

  1. “אין אדם חולם אלא מהרהורי ליבו”. כלל בידינו שרוב החלומות מגיעים מהרהורי  הלב במשך היום, כלומר אדם חושב ורואה דברים במשך היום ולכן חולם עליהם בלילה.

  1. עיקרון חשוב המובא בתלמוד בשמו של רבי בנאה, הוא “כל החלומות הולכים אחר הפה” דהיינו פתרון החלום נקבע על פי הפתרון שיתנו לו, לכן כדאי לפנות לחבר או ידיד שיפתור את החלום בכיוון חיובי וטוב.

  1. מצד שני יש אימרה בחז”ל “דברי חלומות אינן מעלים ואינן מורידים”, כלומר שרוב חלומות בני האדם, אינם משפיעים. לכן גם כאשר החלום הוא אמיתי, הכוונה שהעניין הכללי הוא נכון, אולם הפרטים שבו יכולים להיות לא מדויקים ולכן קשה לדעת מה אמיתי ומה לא.

בשעה שיוסף סיפר את החלום לאחיו, כוונתו הייתה להורות להם שאם החלום חזר על עצמו פעמיים, סימן שזה הולך להתרחש בקרוב. לכן עליהם להתכונן לדבר, ולא חלילה לכעוס עליו כפי שקרה, זאת נראה בפרשה הבאה.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי