בפרשתינו מסופר על יעקב אבינו שהיה בדרכו אל ארץ ישראל.

יעקב שולח מלאכים אל עבר אחיו עשיו במטרה לבדוק מה מצבו, האם עדיין כועס עליו ומחפש להורגו או שמא כבר מוכן להתפייס. 

הוא שומע שעשיו אחיו יוצא לקראתו יחד עם ארבע מאות איש במטרה לבוא ולהילחם עימו.

בעקבות כך, יעקב מתכונן, הוא חוצה את העם אשר איתו, נשיו וילדיו לשני מחנות, שאם יתקפו מחנה אחד, השני ישאר לפליטה.  בנוסף יעקב נושא תפילה לפני בורא עולם ומבקש שישמור עליו. 

במפגש עם עשיו יעקב מוסר לו דורון(מתנה) כבשים עזים ועוד.

עשיו מתפייס בשעה שרואה את משפחתו של יעקב ובמפגש עימו מחבק אותו ומנשק אותו.

למדים מכאן שיעקב הכין את עצמו לשלשה דברים: דורון, תפילה ומלחמה. כן אצלנו במצבים שונים בחיים צריכים להתכונן בשלושת האופנים. הראשון להשתמש בדברי פיוס , השני מילות תפילה לבורא עולם שיצליח דרכנו, ולבסוף במידת הצורך תקיפות בכדי להצליח בדבר.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי