בפרשתינו מסופר על אדם אחד שהיה שונה מכל מיני דורו , נח הוא האדם היחיד שהתורה יוצאת מגדרה כדי לתאר את דמותו הנעלית ונאמרו עליו שבחים כמותם לא זכו אפילו אברהם אבינו ומשה רבנו. נח הוא האדם היחיד בכל התנ”ך שמכונה בתואר השגור: “צדיק”.

בראשית ו,ט: ‘אלה תולדת נח, נח איש צדיק…’ בראשית ז,א: ‘כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה…’ ועוד דוגמאות

מה אפוא הסיבה שהתורה מעצימה את דמותו של נח במידה בה לא זכו האנשים הגדולים בהיסטוריה?

ביאור ראשון– התורה מעצימה את הדמות של נח, משום שנח הוא האדם החשוב ביותר עבורנו. הדמות שלו היא מקור ההשראה שאמור לטלטל אנשים רגילים כערכנו. שכן נח היה אדם רגיל, כמוני וכמוך, כמו כולם – שבחר להיות לא כמו כולם. הדבר המיוחד באישיותו של נח הוא שהוא לא היה מיוחד. הוא היה יכול ללכת אחרי כולם ולנהוג בשחיתות כמו שכניו וידידיו, אך הוא מפגין את העובדה המדהימה שלכל אדם – בכל מצב – יש בחירה חופשית והוא יכול לבחור בדבר הנכון.

כאשר קוראים על הדמויות הגדולות של אברהם ומשה, יש תחושה של ריחוק מאחר ואנו לא משה ולא אברהם, אנו אנשים רגילים שמתמודדים עם יצרים רגילים. ולכן התורה מעצימה את דמותו של נח ומבראת: הנה, תראו צדיק תמים!. אם הוא יכול – כל אחד יכול. אם נח היה מסוגל להיות צדיק בדור המבול בו מלאה הארץ חמס, כולנו יכולים. לכל היותר – איננו רוצים.

ביאור שני – הקב”ה מעצים את נח במילים גדולות כדי ללדת אותו מחדש. נח היה אמור לעבור הפיכה ושינוי צורה. מאדם רגיל הוא אמור להפוך להיות מציל האנושות, ה’ בחר בו לבנות תיבה 120 שנה ולהיות הגרעין לדור החדש שיצמח אחרי המבול. אבל איך נח יעשה את זה? מאיפה ימצא את הכוחות להיאבק כנגד כל העולם ולבנות את התיבה?

הדרך לייצר אנשים גדולים היא דרך מילים גדולות. התורה מאמינה בכוחן של מילים לגדל אנשים. המחמאות לא נועדו לכבד את המוחמא, אלא לשכנע אותו בקיומן, להציף את הכוחות הטובים הגנוזים בו. לפי התפיסה היהודית, מילים לא נאמרות בעקבות מציאות, אלא יוצרות מציאות. הן נבואה המגשימה את עצמה. בני אדם מגדירים את עצמם לפי הציפיות של אחרים מהם וככל שמזכירים יותר את המעלות, כך נחשף האדם ליכולות הללו ומתאמץ להביא אותן לידי מימוש.

לכן לפני שנח יוצא למסע הקמת התיבה, הקב”ה מזכיר לו “אתה צדיק תמים”, אתה אדם מושלם, אתה שונה מכל האנשים סביבך ונועדת להיות מציל האנושות אחרי המבול – והמילים הללו ייתנו לו את הכוח להיאבק.  תכליתם היא לעורר מודעות בנח אודות יכולתו לעמוד באתגר של בניית התיבה לפני המבול מה שאכן הצליח.

מכאן למדים עד כמה מילים הן רבות עוצמה ויכולים לתת כח להצליח באתגרי החיים.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי