בפרשתינו מסופר על יצחק, בנו וממשיך דרכו של אברהם אבינו.
הפרשה מתחילה בלשון כפולה: “אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק”.

“ליצני הדור” היו מתלוצצים כי “מאבימלך נתעברה שרה”. יצחק לא נולד מאברהם. הם אמרו, שרה הייתה נשואה לאברהם קרוב לשבעים שנה ולא הרתה. היא ירדה לגרר ונלקחה לארמונו של אבימלך, ותקופה קצרה אחר כך התעברה עם יצחק.

הקב”ה עשה נס מיוחד, לפיו יצחק היה דומה באופן ברור לאברהם וכולם ראו שהילד נולד ממנו. לכן אומרת התורה בלשון כפולה: “אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק”.

מדוע התורה צריכה להגיב לשמועה, שהיא עצמה מגדירה אותה כבדיחה של “ליצני הדור”?

נשים לב שכל האנשים הגדולים בתורה הם תופעה חד פעמית. הם תופעה של דור אחד שלא חוזר על עצמו שוב.

אדם הראשון היה איש גדול מאוד, יציר כפיו של אלוקים, אך הוא לא הצליח לשחזר את הגנים שלו. קין רצח את הבל בצעירותו, ועל שת, בנו השלישי, לא נאמר בתורה שום דבר בולט.

נח היה “איש צדיק תמים היה בדורותיו”, אך התורה לא מספרת שום דבר מיוחד על הילדים שלו. על חם, היא מספרת דווקא דברים גרועים ולא נעימים. [אם כי נאמרו במדרשים, דברים יפים על שם בן נח].

במקרה של גדול הגדולים, משה רבנו, אנו יודעים בוודאות שבניו לא היו דומים לו. התורה מספרת באופן בולט ומכאיב מאוד, איך משה עצמו בוחר את היורש שלו – וזה לא אחד מילדיו כי בניו לא היו ראויים לו.

ה”ליצנים” הכריזו בלהט כי אברהם אבינו הוא תופעה חד פעמית שתיעלם מההיסטוריה. משום שלא יהיה לה המשך. על דרך הדרש “מאבימלך התעברה שרה” כלומר יצחק יהיה דומה לשכנים עימם גדל בגרר.

מה עשה הקב”ה? הוא שינה את מהלכם של גלגלי הטבע והראה לכולם כי יצחק דומה באופן מוחלט לאברהם (ולמען האמת, היו עניינים שיצחק אף עלה על אברהם, כמוסבר בתורה אור פרשתנו).

השם “יצחק” הוא מלשון “צחוק”, צחוק מהמציאות, צחוק מההתנהלות הטבעית, כי יצחק הוא היהודי הראשון שנולד בטהרה ושום חוק מחוקי הטבע לא חל עליו.

העם היהודי מעולם לא התנהל על פי מנגנונים טבעיים ואם נעשה את שלנו – נצליח להשלים את מה שהתקלקל והדור הבא יהיה מוצלח יותר מהדור הקודם. ונמשיך את דרך האבות .

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי