ימים בודדים, אולי שבועות, לפני שירושלים חרבה ובית המקדש חולל ונשרף התקיים מפגש כמעט בלתי אפשרי – שבשעת מעשה היה סוד כמוס.נשיא הסנהדרין, רבן יוחנן בן זכאי, שהאמין בהידברות עם האויב, ולאחר שדעתו לא התקבלה אצל ההנהגה הצבאית של המרד, החליט ליזום פגישה אישית עם המצביא אספסינוס קיסרולנסות להציל את מה שעוד אפשר.

רבן יוחנן העמיד פני מת, כך ששוערי ירושלים אפשרו לסגל תלמידיו הקרובים להוציא את מיטתו מהעיר הנצורה על מנת לקברו. רבן יוחנן, באומץ לב בלתי ניתן להבנה ומתוך אחריות אמת לגורלה של העיר, הצליח להגיע עד לאספסינוס, לרכוש את אמונו ולהוציא ממנו שלוש הבטחות.

מה היו שלוש ההבטחות שהיו כה חשובות לרבן יוחנן, שבגללן היה מוכן להסתכן כל כך?

הראשונה: “תן לי יבנה וחכמיה” – אַפשר לקבוצה של תלמידי חכמים לצאת מהעיר ולחבור לחכמי יבנה, ולהמשיך שם את הסנהדרין ואת יצירת התורה שבעל פה.

השנייה: “רפואתו של רבי צדוק” – בירושלים מסתובב יהודי זקן וצדיק, שכבר ארבעים שנה שרוי בתעניות וסיגופים, תוך תפילה בלתי פוסקת לשלום העיר ולשלמותו של בית המקדש. הורֵה – בבקשה – לרופאים שבאו אתכם, לטפל בו ולתת לו דיאטה כדי שיוכל להתאושש.

השלישית: “שושלתו של רבן גמליאל” – בירושלים מסתתרים בני שושלת המלוכה היהודית, זרע דוד המלך, צאצאי הלל הזקן, שושלת הנשיאות שממנה יבוא המשיח – אנא, שמור על שלומם, הבטח שלא ייפגעו במהלך המלחמה.

אספסינוס קיבל את הבקשות והגשים אותן.

באותם רגעים איומים, כאשר רבן יוחנן מבין היטב כי סופה של העיר קרב, וכי עם הנצח יוצא לדרך ארוכה, מסוכנת ומפחידה – הוא רואה בעיני רוחו יהודים בני תקופות שונות, לבושים בבגדים שונים, מדברים בשפות שונות, אוכלים מאכלים שונים ונושאים תרבויות שונות זו מזו בתכלית.

הוא דואג דאגה עמוקה: מה ישמור על יהודי שמתפזר לו לפינה רחוקה על פני הגלובוס? מה יקשור אותו עם העם היהודי? כיצד לא תינתק הטבעת משלשלת הזהב ההיסטורית, רבן יוחנן דואג להבטיח את עתיד העם, בשלוש דרכים: לשמור על העברת המסורת והתורה מדור לדור, השני לשמר את עניין התפילה כדרך להתחברות לבורא עולם והשלישית לשמור על המנהיגות היהודית לאורך דורות.

גם אנחנו מרגישים לפעמים לבד, ננסה ללכת על הרעיונות של רבן יוחנן:

נפתח משהו ללמוד, לרענן את הנפש; נישא תפילה מעומק הלב ליושב במרומים; ונזכור כי מה שלא יהיה, אנחנו יהודים, וחשובים מאוד בעיניו של הקב”ה.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי