בפרשתינו אנו קוראים שמשה רבינו אומר לבני ישראל ימים ספורים לפני מותו “הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם”.

נשאלת מיד השאלה מה הפירוש “היום הזה”, והלא עם ישראל נעשה לעם ארבעים שנה קודם לכן בשעת מתן תורה ?

מבאר רש”י ואומר “בכל יום יהיו בעיניך כחדשים כאילו היום באת עמו בברית” (דברים כז, ט) . פירוש שיהודי צריך להרגיש שמעמד הר סיני אירע היום. כך גם כתוב בפרשה “היום הזה ה’ אלוקיך מצוך לעשות את החוקים האלה”, וגם על פסוק זה אומר רש”י “בכל יום יהיו בעיניך כחדשים כאילו בו ביום נצטוית עליהם”.

הרעיון הוא שיהודי צריך להרגיש ולחוש שהיום הוא קיבל את התורה. וכן לגבי ביכורים – יהודי צריך להרגיש שהוא היום בא אל הארץ ולפיכך הוא נוקט בלשון “באתי”, ומכאן זה נלקח להגדה של פסח “בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים”.

עלינו להרגיש שכל מה שאירע והתרחש עם העם היהודי בעבר – זה קורה עכשיו בחיינו; אנחנו יצאנו ממצרים, וקיבלנו את התורה ונכנסנו אל הארץ.

התורה בא ללמדנו להרגיש שיצאת ממצרים היום, אז אתה תגן בחרוף נפש על החירות שלך. היום קיבלת את התורה ולכן תשמור עליה כעל בבת עינך ואתה תלמד אותה לכולם. כך גם הביאה לארץ בפרשתינו– אתה באת אל הארץ ולכן תשמור על הארץ שלנו.

היהדות מושתתת ומבוססת על היום, הכל קורה לך ומתרחש אתך, ולא מדובר בסיפור היסטורי שאירע לפני 3000 שנה

ישנו דבר נוסף ועיקרי שעלינו להרגיש “היום”: הגמרא מספרת שרבי יהושע בן לוי שאל את המשיח “לאימת אתי מר”, מתי אתה בא. השיב לו המשיח: “היום”. מוסבר כי על יהודי לחוש ולהרגיש כאילו משיח מתגלה היום, שכן כאשר יהודי יודע שמשיח בא היום הוא יצפה לו אחרת לגמרי, הוא יתנהג אחרת לגמרי.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי