פרשתינו נקראת פרשת שופטים, אנו מצווים בה למנות עלינו שופטים אשר ישפטו משפט צדק. התורה מזהירה אותנו כי “השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים”.

רעיונות התורה משתקפים גם בנפש האדם, וכל אחד מאיתנו יכול ליישמם בתוך-תוכו.

השכל האנושי יכול להגיע למסקנות הגיוניות המבוססות על היגיון בריא. הבעיה היא, שאת הנתונים אנו מזינים דרך החושים והרגשות שלנו. ואז יש מקום לכך, שהם ישחדו אותנו לחשוב שרעיון מסוים או פעולה מסוימת הם טובים בשבילנו, כשהמציאות בהחלט איננה כזו.

על כך כתוב: “שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך”. שער הוא משהו שמאפשר לך לפקח מי יעבור דרכו ומי לא. גם החושים שלנו הם שערים לנפש. עלינו להבחין מה יעבור דרך העיניים שלנו, האוזניים, האף וכו’. על ידי הגנה ופיקוח על ה”שערים” שלנו, נהיה הרבה פחות פגיעים לטענות המטעות מהדבר הנכון לעשות.

הדרך לשלוט ביצרים הוא על ידי בדיקה ויצירת וודאות שכל מה שנכנס פנימה קורה בגלל שאנחנו בחרנו שייכנס, ולא משום שאותו דבר חומק פנימה בתנאים שלו.

עלינו לזכור שאנחנו בעלי הבית על עצמנו, ובוא נבחין כולנו מה נכניס לתוך תוכנו ומה לא.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי