בפרשתנו נאמר הפסוק הידוע “ואהבת לרעך כמוך”.

לכאורה כיצד ניתן לצוות על מצווה שבלב . הרי לא מתקבל שאדם יאהב את השני כמו שהוא אוהב את עצמו.

מצטט רש”י: “אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה”.

כלומר, המצוות של בין אדם לחבירו כוללת פרטים רבים, כמו צדקה, אסור גניבה , גזל , נקימה ועוד.

מסביר רבי עקיבא שמקיימים את הכלל על ידי קיום כל הפרטים השונים שעליהם ניתן לצוות וקל להבין שצריך לקיים אותם. מאחר והם קשורים לכח העשייה אצל האדם. ושנעשה אותם גם נקיים את הכלל של ואהבת לרעך כמוך.

והסבר נוסף, זה כלל גדול בתורה, מאחר והשורש של כל העשייה שלנו בא לידי ביטוי ביחס שאנו נותנים לזולת, הרי אהבת הזולת פירושה, ההכרה שהשני הוא חלק ממני ועלינו ללמוד לפנות מקום בלב עבור השני, בדיוק כפי שאנו מקבלים את עצמנו. וזה כלל מרכזי בכל התורה כולה ובכל ההתנהלויות שלנו בחיי היום יום.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי