ל”ג בעומר, ההילולא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.

בעם ישראל היו מאות תנאים וחכמים גדולים מאוד, כמו הלל הזקן, רבי יהודה הנשיא, רבי עקיבא, רבי מאיר בעל הנס ועוד. בכל זאת, עם ישראל נוהר בהמוניו בצורה מיוחדת ומופלאה דווקא להילולא של רבי שמעון בר יוחאי. מה מושך את כולם אל רבי שמעון במיוחד, ולמה?

בזוהר מסופר, כי כאשר רבי שמעון בר יוחאי ישב במערה, הוא למד את סתרי התורה מפי אליהו הנביא (זוהר חדש כי תבוא). לאחר שיצא מהמערה, למד רבי שמעון תורה עם ה’חבריא קדישא’ וגילה בפניהם את סודות התורה, מהם נכתב ספר הזוהר על ידי תלמידו רבי אבא.

בסוף הזוהר יש חלק שנקרא ‘אדרא זוטא’, ושם מופיע תיאור נדיר ומיוחד במינו על הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי בל”ג בעומר.

כל ה’חבריא קדישא’ התאספה סביב רבי שמעון, הוא החל לגלות בפניהם סודות עמוקים שמעולם לא גילה כל ימי חייו. זה מה שמושך אליו את המוני בית ישראל.

אבל השאלה הגדולה היא למה סודות התורה מושכים את כולם, הרי כמעט ולא מבינים אותם?

גם התשובה על כך נמצאת בספר הזוהר. הזוהר הקדוש אומר שיש שלושה דברים שמתחברים זה אל זה – הקב”ה, ישראל והתורה (“קודשא בריך הוא, אורייתא וישראל”) ובכל אחד מהם יש חלק גלוי (“גליא”) וחלק נסתר (“סתים”):

החלק הנגלה של התורה מחבר את החלק הנגלה של עם ישראל עם החלק הנגלה של הקב”ה, ואילו החלק הנסתר של התורה מחבר את החלק הנסתר של עם ישראל עם החלק הנסתר של הקב”ה.

בעם ישראל, החלק הנגלה מתבטא בהתנהגות ובמעשים יום-יומיים, ואילו החלק הנסתר מתבטא בנשמה הפנימית, בניצוץ היהודי שיש לכולנו (זוהר ג/עג).

ההבדלים בין יהודי ליהודי הם רק בחלק הגלוי, אבל בפנים בתוך הלב, בחלק הנסתר של הנשמה כולנו יהודים בצורה שווה. הניצוץ הפנימי היהודי נמצא אצל כולם באופן שווה ומתגלה על ידי פנימיות התורה.

לכן ל”ג בעומר מחבר את כל היהודים אל תורתו הפנימית של רבי שמעון. רבי שמעון גילה את סודות התורה, בכך גילה את הסוד הפנימי שיש בכל יהודי באופן שווה. כאשר מתגלה הסוד הפנימי של כולנו- הנשמה היהודית, מתגלה שאין הבדלים בינינו, כולנו דבוקים אל הקב”ה במידה שווה.

ל”ג בעומר הוא יום של שמחה, לפי מצוותו המפורשת של רשב”י, אבל גם יום התחזקות בלימוד פנימיות התורה. כמו שנאמר בספר הזוהר: שעם החיבור הזה (הזוהר), יצאו בני ישראל מן הגלות, זה הזמן לקבל החלטה ללמוד יותר את פנימיות התורה, בפרט כפי שנתבארה בתורת החסידות, שהסבירה ופירשה את הסודות העמוקים בצורה שמתאימה לכל אחד.

הרב יעקב סוסי