בפרשתנו מסופר על בקשתו של משה רבינו מפרעה מלך מצרים לשחרר את עם ישראל מעבדות ולשלוח  אותם לחופשי.

לאחר שמשה רבינו מתריע בו ופרעה אינו מוכן לקבל את הבקשה, מתחילים לפגוע במצרים עשר מכות, החל ממכת דם ועד למכת בכורות, לכאורה, באם המטרה הייתה לשחרר את עם ישראל ותו לא, היתה מספיקה מכה אחת ניצחת -מכת בכורות ומיד היה פרעה משחרר את בני ישראל.

בפועל, במשך שנה שלימה נחתו המכות על מצרים עד שלבסוף פרעה נאלץ לשולחם.  אופן זה של פעולה בא לבטא שהתהליך עצמו לא פחות חשוב מהמטרה הסופית.

במשך הזמן, ככל שהתווספו המכות, נוכחו כולם להבין שבורא עולם הוא זה ששולט בטבע בצורה שלימה, מטרת התהליך בא לחזק את ההבנה אצל בני ישראל לאחר ששהו במצרים שנים רבות, ויתכן כי הושפעו מהתרבות האלילית המצרית. כי בורא עולם אחראי על גורמי השמיים והארץ, על החיות ועל הטבע כולו.

לאחר שנים רבות על אדמת מצרים, בני ישראל בעקבות המכות התעוררו מחדש לאמונה שהייתה קיימת אצלם כירושה שקיבלו מהאבות, אברהם יצחק ויעקב.

תהליך המכות הגיע להכין אותם בשלבים ליציאה ממצרים ולחיות כעם עצמאי שמבטחו במי שאמר והיה העולם.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי