בפרשתינו מסופר על השעבוד במצרים, אחרי מאתיים שנה, בני ישראל הפכו להיות עבדים במהותם. הם היו שבורים וחסרי אמונה. כל בני ישראל באותה תקופה הושפעו בדרך זו או אחרת מהתרבות המצרית, יש כלל בגמרא האומר: “אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים”. אדם שנמצא בתוך גלות, מפתח תודעה של עבד. הוא הופך להיות איש גלותי במהותו ומאבד את האמון ביכולות שלו להשתחרר. הוא הופך להיות נשלט על ידי הגלות וכנוע לה.

עמרם שהיה “גדול הדור במצרים” ו”ראש הסנהדרין” בחר להתחתן עם יוכבד שהייתה בתו של לוי ואילו עמרם היה נכד של לוי, בן קהת. כך שאחיין נשא את הדודה המבוגרת שלו ומהם נולד משה.

יוכבד הייתה אז זקנה באופן מופלג. סדר הדורות כותב כי בעת הנישואים הראשונים לעמרם, היא הייתה בת 123 ובעת הליקוחים השניים, לקראת לידת משה, היא הייתה בת 130. כך שהם נזקקו לנס אדיר כדי ללדת ילדים. ראוי לזכור כי האישה הכי מבוגרת שילדה עד אז (אחרי המבול), הייתה שרה בגיל תשעים ונדרשו לכך ניסים עצומים, וכאן מדובר על גיל 130.

מדוע עמרם בחר להתחתן עם דודתו המבוגרת ? האם לא היה יכול למצוא אישה אחרת שתלד לו ילדים, בלי להיות דודה שלו?!

יוכבד הייתה האדם היחיד באותו דור שלא נוצר במצרים, אלא בארץ ישראל. ובכך אפשר להבין מדוע עמרם היה מוכרח להתחתן דווקא אתה, בת הדור הקודם, משום שמשה רבנו היה יכול להיוולד רק מאימא שנוצרה עוד בארץ ישראל ולא מאימא שהורתה במצרים. החינוך שלה והאמונה היהודית המקורית שלה הם אלו שיכולים לגדל את גואל ישראל .

בשנות החיים הראשונות הילד נמצא קרוב לאמו. הוא סופג ממנה את התכונות הרגשיות הבסיסיות כמו אמון, ביטחון, תקשורת, אמונה ויראת שמים, ולכן האישיות של האימא היא מכרעת לגבי העתיד. יתירה מכך: ילדים לא מקשיבים מה אומרים ההורים, אלא מתבוננים כיצד הם חיים. הם שואבים את ההורים עצמם אל תוכם. ולכן יוכבד שגדלה מחוץ למצרים יכלה לחנך את בנה משה להיות זה שיגאל את עם ישראל ממצרים.

למען האמת, כל אימא בעולם מגדלת “משה רבינו”. כל יהודי הוא עולם מלא, יש לו ייעוד אישי משלו ואין סוף לפוטנציאל שלו. וכדי להצליח במשימה הזו ולגדל ילדים בריאים ויראי שמים, האימא מוכרחת להיות מחוץ למצרים.

אימא חייבת להיות אחת כזו, שהיא בעצמה מרוממת יותר מהצרות והדאגות של החיים. היא מונעת מאמונה, שמחה וביטחון בה’ , אימא שרוצה לגדל ילדים בריאים, מוכרחת להימצא בעצמה בעולם גבוה יותר מאשר החיים עצמם – ומשם לשאוב את הביטחון והאמונה שיתנו לה לגדל ילדים בריאים בגוף ובנפש.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי