בפרשת השבוע אנו עדים לעשרת הדיברות שניתנו במעמד הר סיני. הרקיעים העליונים נפתחו וקולו של ה’ נשמע בעולם מעביר את “עשרת הדברות”. הדיברות ניתנו בהתחלה בעל פה, אך אחרי ארבעים יום ירד משה מהשמיים עם מתנה בידו מה’: שני לוחות הברית ועליהם כתובים עשרת הדברות.

הדברות נכתבו על גבי שני לוחות אבן, חמש דברות בלוח הימני וחמש בלוח השמאלי. בלוח הימני מופיעות הדברות העוסקות בכבוד הא-ל (“אנוכי, לא יהיה לך, לא תישא, זכור את יום השבת, כבד את אביך ואת אמך”) ואילו בלוח השמאלי מופיעות הדברות העוסקות בסדר החברתי בין בני האדם עצמם (“לא תנאף, לא תרצח, לא תגנוב, לא תענה ולא תחמוד”).

מדוע כיבוד הורים מופיע בלוח הימיני של לוחות הברית ולא עם שאר המצוות החברתיות?מה יסוד החיוב של מצוות כיבוד הורים?

מצוות כיבוד הורים יצאה מכלל מצוות התורה ונאמרו בה דינים והלכות חמורים שלא מצאנו כמותם בשום מצווה אחרת. לא סתם הגדירו חז”ל מצווה זו בתור “חמורה שבחמורות”.

אחד היסודות המרכזיים ביהדות הוא חובת “הכרת הטוב”. ישנה סדרה שלמה של מצוות והנהגות שעיקרן הוא להחזיר טובה תחת טובה. לזכור את אלו שעשו עמנו טובה ולהחזיר להם באותו אופן.

חז”ל מביאים סיפורים רבים כדי לבטא את יחס ההערצה ויראת הכבוד שצריך להיות מופנה כלפי ההורים. הסיפור הידוע על רבי טרפון שהניח את ידיו תחת רגליה של אמו על מנת שלא תדרך על הריצפה כי קר. וכאשר הגיע הסיפור לבית המדרש, אמרו חכמים: ‘הוא עדיין לא קיים חצי ממצוות הכיבוד הורים  שדורשת התורה’.

מתחילת חיינו ולאורך כל השלבים ליוו אותנו ההורים,זה היסוד הראשון העומד מאחורי מצוות “כיבוד הורים”: אין בעולם אנשים שאנו חייבים להם כמו ההורים.

מבאר הרמב”ן את העובדה שמצוות כיבוד הורים מופיעה על גבי הלוח הימני. שכן כיבוד ההורים הוא בדיוק כבוד שמים. הם ראויים לכבוד בגלל הכוח האלוקי שפעל בהם.

הוי אומר שההורים הם ביטוי כלשהו של האלוקות, לא פחות מכך. וכשם שצריכים לשמור מרחק של יראת כבוד מהאלוקים, כך חובה לשמור על מרחק דומה  מההורים.

כך גם מבאר “ספר החינוך” את השאלה השנייה ששאלנו, מדוע מצוות כיבוד הורים מופיעה בלוח הימני העוסק בכבוד שמים? משום שכיבוד הורים הוא מעטפת ההגנה על כבוד שמים. שנזכור תמיד בכפל כפליים את מה שקיבלנו מה’. אדם שמסוגל לשכוח את הוריו –יכול גם לשכוח מבורא עולם.

לסיכום: מצוות כיבוד הורים מבוססת על שני יסודות חשובים. חובת הכרת הטוב כלפי ההורים עצמם, וכן חובת כבוד כלפי הכוח האלוקי שפעל דרכם והם שירתו אותו בנאמנות.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי