בפרשתנו מסופר על בואו של יתרו כהן מדין לפני משה רבנו.
במדין היה מכובד וחשוב מאוד אך מחליט להצטרף לעם ישראל ולהתגייר: “וישמע יתרו כהן מדין את כל אשר עשה אלוקים”. פירושו של רש”י לפסוק:
“מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק”.

כותבת התורה: “וישמע יתרו” ורש”י:  מה שמועה שמע ובא?
במבט ראשון לא מובנת כלל השאלה, אך הרי כתוב בתורה מה שמע:
“… את כל אשר עשה ה’ לפרעה ולמצרים…” ולכן מובן בפשטות, שיתרו שמע על הניסים ביציאת מצרים ובא.

יתרו קלט את גודל הניסים שנעשו לעם ישראל והוא רצה לקבל את דתם, אך הוא יכל לעשות זאת במדיין, לשם מה הוא יוצא ועוזב הכל? ולכן כותב רש”י: “קריעת ים סוף ומלחמת עמלק”!  שני דברים אלו גרמו לו, “לצאת מהכלים” – לעזוב את מדיין ולהגיע למדבר.

אז מה גרם ליתרו לעזוב את מדיין, את מעמדו ככהן מדיין, כומר ראשי במדיין , או (כפירוש השני) שר במדיין, לעזוב הכל ולבוא למדבר?

 הרמב”ם בהקדמתו לפירוש המשניות כותב שתכלית האדם היא להגיע לשלמות “החכמה והמעשה”, החכמה – להתעלות בהשגת החכמה, עדי השגת החכמה האלוקית “לצייר בנפשו אחדות הקב”ה”, והמעשה לתקן מידותיו בסור מרע ועשה טוב (שמירת המצוות).

ליתרו היתה השלמות הזאת , אך בצד המנוגד לקדושה. הוא היה “כהן מדיין” לפי שני הפירושים שהוזכרו קודם: כומר לעבודה זרה, שלימות של חכמה ב”קליפה”. מאידך היה “שר וחשוב שבהם”, שלימות בניהול עניינים, בדמות שר,  המנהל את עניני המדינה.

 ממצב זה, הפך להיקרא “יתר” ו”יתרו” – הנקרא כך על שם שני דברים: “יתר פרשה אחת בתורה”, יתר=הוסיף) המראה על שלימות החכמה בקדושה. לא רק שהוא לומד תורה, הוא גם מוסיף עוד פרשה (שלימות) בתורה. בנוסף נקרא יתרו – לאחר שנתגייר, הוסיפו אות לשמו, כסמל ושלימות לקיום המצוות המעשיות.

 “קריעת ים סוף ומלחמת עמלק” גרמו לו לעשות כזה שינוי דרסטי! קריעת ים סוף נפעלה על ידי “ויסעו” – מעשה פיזי של נסיעה לתוך הים. ומלחמת עמלק , שנגרמה בעקבות חוסר האמונה של ישראל “היש ה’ בקרבנו אם אין…”.  ניצחון מלחמה זו היה, על ידי ש”ישראל מסתכלים כלפי מעלה” ובוטחים בבורא עולם וזוהי שלימות החכמה.

כאן קלט יתרו, שאם הוא רוצה להגיע לשלמות “החכמה והמעשה”, עליו א. לעבור “קריעת ים סוף” רוחנית, לצאת מההגבלות והמחיצות שלו וב. מלחמת עמלק, להלחם בקרירות ובאדישות שעמלק מיצג “(אשר קרך”), ולהכניס חום בעבודת ה’. אלו הדברים שגרמו ליתרו לעזוב את מעמדו הרם – היותו כומר, שר חשוב במדיין, ללכת למדבר לקבל את התורה.

כל אות ותג בתורה מדויקים, ועל אחת כמה וכמה פרשה שלימה ומיקומה של פרשה זו לפני מתן תורה! בואו של יתרו “כהן מדיין” למדבר להתגייר וללמוד תורה, מהווה את הסמל, ההוראה וההכנה למתן תורה !

 אלו הם גם ההכנות שלנו בכדי להצליח לקבל ולקלוט את התורה, במתן תורה אז והיום: לבטל את המגבלות שבתוכנו, בכדי שגם אנו נוכל להתחבר לתורה הקדושה.

על יהודי לצאת מהמגבלות היום יומיות שתופסות ומעכבות את התקדמותו בעבודת ה’, לפעמים בשביל להיחלץ מניסיון הרגילות והשגרה החזקה או הרגלים לא טובים שהפכו להיות מנת חלקנו במשך השנים, אנו צריכים לעשות מאמץ הדומה לקריעת ים סוף, כפי שעשה יתרו ועבר מקצה אחד לקצה שני.

בנוסף עלינו להילחם בקרירות, היא זאת שנוטלת את החשק והרצון להמשיך ולקיים מצוות ולהתקדם בעבודת ה’, שאדם לומד תורה או מקיים מצוות ללא התלהבות, הוא מתקדם לעבר אי קיום המצוות, מאחר ובחינת ‘עמלק-קור’ גורמת עם הזמן להפסיק לקיים מצוות וללמוד תורה,וכפי שעשה יתרו והתגייר, כך גם אנו יכולים להפוך את פני הדברים ולייצור חום והתלהבות בעשייה היום יומית של לימוד התורה וקיום המצוות.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי