פרשתנו מתחילה מיד אחרי מתן תורה בהר סיני , שקראנו שבוע שעבר ובו עשרת הדיברות. כאן , התורה מתמקדת בעיקר בדינים שבין אדם לחבירו.

הפרשה מתחילה במילה ואלה, עם ואו החיבור להורות לנו שהתורה היא לא רק ציווים רוחניים בתחום הקדושה בלבד, אלא היא נמצאת גם בחיי היום יום בדינים הפשוטים, של גניבה וגזילה, מחלוקת , דיני היזק ועוד. 

לכן נקראת הפרשה משפטים, לומר שאף על פי שהשכל האנושי שלנו יכל להגיע למסקנות הכתובות בפרשה זו, ומחויבים לקיימם, עם זאת עלינו לקיימם מאחר והם ציווים שבורא עולם שלח לנו.

במוצאי שבת יחול ראש חודש אדר, ובו הכלל הידוע  “משנכנס אדר מרבין בשמחה” ודיוק הדברים הוא, שלהיות בשמחה זהו ציווי תמידי על כל השנה כולה, ואילו שמגיע חודש אדר צריכים להוסיף בשמחה יותר מהרגילות של כל השנה כולה.

שנזכה לחיות בשמחה תמיד ואף להוסיף בזה ככל האפשר שהרי שמחה מראה על טהרת הלב ופתיחת המחשבה.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי