פרשתינו השבוע, מספרת את סיפורו של עם ישראל בירידתו למצרים.

משה נאלץ לברוח למדיין, עקב רצונו של פרעה מלך מצרים להרוג אותו. שם , יום אחד בו הוא יוצא לרעות את צאן יתרו, הוא רואה מחזה לא רגיל.

מול עיניו סנה בוער ,אך לא מתכלה, הוא מתקרב על מנת לראות ושומע בקשה “של נעליך מעל רגליך” ,  משה מתבקש להוריד את נעליו מאחר ונמצא על אדמת קודש,

בורא עולם מבקש ממנו ללכת ולגאול את עם ישראל מהייסורים שפרעה מעביר אותם.

ניתן לומר על דרך הדרש, את הפסוק “של נעליך מעל רגליך” באופן אחר: של מלשון להוריד /להסיר. ‘את מנעוליך מעל הרגליך’ , היינו שעלינו להסיר את המנעולים מעל ההרגלים שלנו.

בשביל שאדם יוכל להשתנות, להתקדם בחיים עליו לפעול על עצמו להסיר את ההרגלים הקיימים, שנמצאים תחת הרגלים מסוימים קשה ולפעמים בלתי אפשרי להתקדם, לכן מרומז בפרשה ששינוי וקידום מתחיל מהסרת ההרגלים הקיימים.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי