“פרשת מסעי”, נקראת תמיד, בסמיכות לראש חודש אב. בה מופיע אזכור פטירתו של אהרון הכהן.10363813_10208618260200859_3935092527849488143_n
בפעם הראשונה הוזכרה מיתת אהרן ב”פרשת חוקת”, מסופר רק על תהליך פטירתו בהר ההר. אך בפרשתנו, מובאים פרטים נוספים. שהיה ” על פי ה’ ” – במיתת נשיקה, וכן, תאריך הסתלקותו, בר”ח אב; ושהיה בשנת הארבעים ליציאת מצרים; ואף מצוין גילו של אהרן בפטירתו: 123 שנה.
הביאור בפשוטו של מקרא הוא. היות ש”פרשת מסעי”, נקראת תמיד בסמיכות לראש חודש אב, שהוא יום פטירת אהרן, מביאה התורה – דווקא בפרשתנו, את כל הפרטים הללו.
מהו באמת הקשר בין אהרון הכהן, לחודש אב, שענינו, חורבן בית המקדש ושריפת בית אלוקינו. כיצד מתחברים הדברים לפרשת השבוע – “פרשת מסעי”?
פרשתנו פותחת במילים: “אלה מסעי( – בלשון רבים) בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים..”, והרי היציאה ממצרים היתה במסע אחד בלבד, “ויסעו מרעמסס ויחנו בסוכות”?!;
המענה לכך הוא, שכל משך המסעות במדבר – כולם, עד ההגעה לארץ ישראל, נחשבים יציאה ממצרים, שהרי אמנם ממצרים הפיזית, יצאו אכן במסע אחד, אך עדיין היו במיצר; עדיין לא הגיעו למנוחה ולנחלה, הן מבחינה חומרית והן מבחינה רוחנית, עד שהגיעו לארץ ישראל. ולכן נקראים כל המסעות בשם: “מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים”.
הבעל שם טוב מבאר, שכל אדם ואדם מישראל, באופן פרטי, עובר במסלול חייו, את כל בחינות “42 המסעות”, שעשו ישראל במדבר, עד שמגיע להשלמת שליחותו ותפקידו בעולם, ומגיע לתיקונו.
יתר על כן, מוסבר בתורת החסידות, שכל מהלך ההיסטוריה, מאז בריאת העולם; ועד לביאת המשיח במהרה בימינו, הרי זה בבחינת “42 המסעות”, שבצרוף כל המעשים של עם ישראל, בזמן הבית ובזמן הגלות, משלימים את השליחות, ומגיעים אל ארץ ישראל, בבניין בית המקדש השלישי.
זהו גם הקשר לאהרון הכהן, שהיה משכין שלום ואהבה, בין יהודים שהיו ניצים ומריבים זה עם זה, “אוהב את הבריות – עד לפחותים ביותר; ומקרבן לתורה”. שבכך סלל אהרן הכהן והורה את הדרך, בכך שיום הסתלקותו הוא בר”ח אב, ניקח את הכוח והדוגמא מעבודתו, והיא, לעורר את עם ישראל, להשכנת האהבה בין אדם לחבירו, (ביטול סיבת החורבן-שנאת חינם). ושכל “המסעות האלו, יביאו אותנו בעז”ה בקרוב ממש, לכניסה המושלמת לארץ ישראל, ע”י משיח צדקנו. במהרה בימינו אמן.
הרב יעקב סוסי