12717397_10208729061090812_3547497997057423199_n

חילוקי הדעות בין משה לאהרון נבעו מההבדל שביניהם. המדרש אומר: “חסד זה אהרון… אמת זה משה”.
תכונתה של האמת שאין בה שינויים, בכל זמן ובכל מקום נשארים באותה דרגה.
לעומתה, מידת החסד מתחשבת בזולת ובמצבו, והיא מביאה בחשבון שיש מצבים עליונים יותר ותחתונים יותר….